Home

MooijSPOOR is als onafhankelijk expert beschikbaar voor het leveren van diensten voor bedrijven die op enige wijze actief zijn in de railsector in het algemeen, en projecten op het vlak van systeemintegratie, railverkeerskunde, treinbeveiliging, energievoorziening en regelgeving/toelating in het bijzonder.

Onderscheidend in de markt door een holistische aanpak, een oplossingsbenadering waarbij het product, dienst of systeem waar de klant om vraagt als samenhangend geheel ook deel uitmaakt van iets veel groters.

Projecten en opdrachten omvatten vaak meerdere technische disciplines. Voorstel, ontwerp en advies kunnen vanuit meerdere perspectieven worden opgesteld.

Dit maakt MooijSPOOR de ideale partner bij integrale railgebonden innovatie, maatschappelijk en/of technische vraagstukken of, waar nodig, gewoonweg een down-to-earth, no-nonsense aanpak.

Klanten van MooijSPOOR zijn onder andere:

 • spoorinfrabeheerders
 • ingenieursbureaus
 • certificeringsbedrijven
 • spoorwegondernemingen
 • onderwijsinstellingen
 • aannemers
 • leveranciers/fabrikanten

Diensten

De aangeboden diensten omvatten advies en engineering bij met name, maar niet uitputtend:

 • Railverkeerstechnisch advies
 • (Functioneel) Integraal Systeemontwerp
 • Projectbegeleiding
 • Treinbeveiliging
 • Aarding- en zwerfstroomproblematiek
 • Tractie en energievoorziening
 • Stoorstroom en EMC
 • Extern raildeskundige in niet-railgebonden projecten
 • Ontzorgen bij (asset)calamiteitsituaties
 • Ontzorgen en advies bij treindetectieproblematiek

MooijSPOOR neemt voor u de lead in het inrichten van branche-brede innovatieve, integrale ontwikkelingen en weet abstracte schetsen te concretiseren.

Adviseur, manager of aannemer, hier vind u hulp in het doorlopen van de wirwar aan eisen en regels die aan het domein rail verbonden zijn.

Op maat en met inzicht in de (vak)mens en het proces. waarbij de focus wordt gelegd op de zaken die ertoe doen waardoor de verantwoordelijkheden van stakeholder, opdrachtgever of klant helder gedefinieerd kunnen worden en er een duidelijk omkaderde visie en aanpak ontstaat.

Achtergrond

MooijSPOOR  beschikt met ruim twintig jaar ervaring in de spoorbranche over een uniek en breed netwerk in de branche. Van ‘met de poten in de ballast’ tot meester, en van monteur tot systeemontwerper. 

Deze unieke mix van kennis en ervaring wordt gecombineerd  met tactisch en strategisch inzicht. Zodat snel en doeltreffend tot praktische en doelgerichte oplossingen gekomen wordt.

Drijvende kracht achter MooijSPOOR is Jeroen Mooij. Hij heeft een brede ervaring van werkvloer tot directiekamer en is beschikbaar als extern deskundige op nagenoeg de volle breedte van de railsector waarbij zijn kennis van innovatie in de Rail, (trein)beveiligingssystemen, metingen en testen van materieel  in combinatie met zijn pragmatische aanpak en een sterke ‘out of the box’- denkmethode zijn kenmerk is.

Rail Innovatie

Mooijspoor heeft ruime ervaring in een onafhankelijke ondersteuning van de uitwerking (technisch of juridische klankbordfunctie of -adviesraad) alsmede de implementatie van innovatieve (rail-)projecten.

Tevens faciliteert Mooijspoor u graag bij het inrichten en uitvoeren van uw tests op locatie.

Uniek in de branche

Mooijspoor is door de out-of-the-box-aanpak uniek in de branche.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Inzet historisch materieel ter ondersteuning van afsleepdiensten

Het tegelijk uitvoeren van afslepen van gestrande treinen en het ontijzelen van bovenleiding met robuust, historisch railmaterieel, hierbij gebruik makend van de specifieke ‘hoge’ stroomverbruik  van dit soort materieel. Want: Met een zaklamp met gloeilamp kan je beter een slot ontdooien dan met een LED-zaklamp. Met locomotieven is dat net zo.

Rijdend raillaboratorium

Bedenker van het educatieplatform en uitvoeringsvorm van het ‘CTO-meetrijtuig’ van de TU Delft.

Een non-commercieel ingezet meetrijtuig ingericht voor onderzoek, samenwerking en educatie. 

De TU-Delft zocht binnen een bepaald domein een (onderzoeks)platform voor haar studenten. Het samenbrengen van enkele stakeholders resulteerde in een bovenverwachting succesvol project.

http://railahead.tudelft.nl/research/

Railinnovatie bij de stoomtram

Voor het uittesten van een detectiesysteem diende er te worden uitgeweken naar een toegankelijke maar veilige plaats waar ‘realistische’ situaties konden worden nagebootst.

Deze plek werd gevonden bij een stoomtrammuseum.

Bijkomend voordeel was dat naast de reguliere tests hier ook een ‘extreme situatie’ kon worden nagebootst: